R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

Nootkreet voor Malawi

Van Pater Kerkhof kregen we een noodkreet die menigeen diep raakte: ER IS HONGERSNOOD IN MALAWI. Ons missiecomite heeft een spoedactie in de maand augustus opgezet.
De actie verloopt prima, maar we komen nu nog ruim € 4000,-te kort om 100 zakken mais en 5kg pootgoed voor iedere familie te kopen. Uw hulp, in de nabije weken zou geweldig zijn.

malawiPater Kerkhof: Iedereen heel hartelijk en veel dank voor jullie hulp en steun vooral namens de mensen van Dickson.
Ik had jullie graag willen meenemen naar deze plaats. Ik werd met dans en zang ontvangen. Een man maakte danssprongen in de lucht. Kijk zegt hij, dat kan ik nu weer, we hebben gegeten en ik ben weer op krachten gekomen. Iedereen is blij en dankbaar. Je kunt zien de mensen zijn bekomen en kunnen weer werken, ze hebben te eten.
Vanmorgen ben ik 200 kg, 2 kg voor iedere familie, pootgoed gaan brengen, mais, voor in de wintertuinen. Als het goed gaat dan moet die mais over ruim 3 maanden rijp zijn en kunnen ze daarvan eten. Als er genoeg geld is, dan wil ik nog wel een keer 100 zakken mais aanvoeren zodat de mensen genoeg te eten hebben wanneer ze hun akkers klaar moeten hebben tegen de tijd dat de regens beginnen zo rond November-December. Tot nu toe heb ik € 2.560,00 voor de mais betaald en
€ 522,00 voor het pootgoed. We zouden nog € 4.200,00 nodig hebben voor 100 zakken mais en 5kg pootgoed voor iedere familie. Dat zou even fijn zijn. Nogmaals heel veel dank aan iedereen en allemaal.Hij is er van overtuigd dat nu het beste is om geld te geven zodat hijzelf de inkopen kan doen en ook reeds een deel heeft gekocht!, De bankrekening van onze parochie voor Malawi is: NL51RABO 01 597 16039 OMSCHRIJVING Malawi 1290 hongersnood