R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Begraafplaats Mierlo

Mierlo            H. Lucia                Hr. Van Scherpenzeelweg

De bijzondere begraafplaats Mierlo, onder beheer van de Heilige Nicasius Parochie “Kerk Heilige Lucia Mierlo”, staat in principe open voor alle (oud-) inwoners van de Nicasius Parochies “Mierlo-Geldrop-Heeze-Leende en Sterksel” en voor personen die (voorheen) een bijzondere band met Mierlo hebben (hadden).

Op het in 2005 nieuw in gebruik genomen grafveld, worden de graven kop aan kop gelegen, een en ander ten gunste van de voetpaden. Indien gewenst kan in overleg ook worden gekozen voor vrijgekomen grafplaatsen in al bestaande grafvelden.

Op de begraafplaats worden alleen particuliere graven uitgegeven en dubbeldiep gedolven in volgorde van overlijden. Het is in principe niet mogelijk om een grafplaats te reserveren met uitzondering voor grafplaatsen aan weerszijden van het hoofdpad

Voor de grafvelden aan weerszijden van het hoofdpad gelden bijzondere voorwaarden ten aanzien van grafmonumenten en er is een bijzonder tarief van toepassing. De nog resterende grafplaatsen in deze grafvelden kunnen gereserveerd worden tegen vooruitbetaling van het verschuldigde tarief. Het tarief voor grafrecht en voor de verplichte bijdrage in het onderhoud van de begraafplaats bedraagt voor deze grafvelden het drievoudige van het normale tarief.

Voor algemene informatie klik op: Begraafplaatsen Parochie H. Nicasius.