R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Eerste Communie - Eucharistie

Eerste Communie

Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daarmee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind een plaats krijgt in de kerk.

Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind werd gedoopt, vaak nog goed herinneren. De kinderen zelf weten er meestal niets meer van. Toch willen we hen laten weten dat ook zij bij de kerk horen. Dat zij binnen de kerk een zelfstandige plaats innemen. Vandaar dat wij de Eerste Communie vieren.

In de Nicasiusparochie bestaat geen gezamelijke voorbereiding per afzonderlijke kern en kerkdorp gedaan. Een werkgroep zorgt in overleg met de pastoor voor de voorbereiding van de eerste communicanten, waarbij de ouders heel actief betrokken worden. Als u meer informatie wil hebben over uw kern, klik dan op onderstaande kernen:

Geldrop  Heeze  Leende  Mierlo  Sterksel

echaristie

Eucharistisch

Vlak voordat Jezus' lijdensweg begon die eindigde op het Kruis, was Hij nog eenmaal met zijn leerlingen bijeen. Hij at met hen het Paasmaal en daarbij  nam Hij het brood, sprak een dankgebed, brak het brood en gaf het aan Zijn leerlingen met de woorden: "Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u wordt overgeleverd." Toen nam Hij ook de kelk, sprak een dankgebed en gaf hem aan Zijn leerlingen met de woorden: "Drinkt allen hieruit; want dit is mijn bloed van het nieuwe verbond, dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergiffenis der zonden. Doet dit tot mijn gedachtenis."

Met deze handeling verwees Jezus al naar het offer dat Hij voor de mensheid zou brengen op het kruis. Jezus is daar gestorven voor ons mensen om ons weer met God te verzoenen. Dit offer dat Jezus bracht herdenken wij iedere keer als wij Eucharistie vieren. Op onbloedige wijze wordt het daarnaast ook hernieuwd. Want wanneer wij als Kerk het eucharistisch offer vieren brengt Christus onder ons hetzelfde offer dat Hij aan het kruis heeft gebracht, maar dan wel op een onbloedige manier.

Telkens als we de Eucharistie vieren komt Jezus zelf onder ons in de gedaante van brood en wijn. Hij is zoals Hij zelf zei: het Brood van het leven. "Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft het eeuwig leven, en ik zal hem op de jongste dag doen verrijzen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank" (Verg. Joh.6,51-58).

Eucharistische aanbidding

In onze parochie houden we op diverse plaatsen 'Eucharistische aanbidding'. Daarbij wordt het 'Allerheiligste' uitgesteld op het altaar. Het Allerheiligste is niets minder dan de Heer Jezus Christus zelf die onder ons is in de gedaante van de heilige Hostie. Dit Allerheiligste wordt dan uitgesteld met een mooie monstrans. Jezus is zo heel nadrukkelijk onder ons en zo is er gelegenheid om Hem te aanbidden. We kunnen Jezus zo danken voor Zijn liefde en Hem smeken om Zijn hulp in ons dagelijks leven.