R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Vormsel Mierlo

Het Vormsel is één van de zeven sacramenten, een vervolg op het sacrament van het Doopsel en de Eucharistie. Bij dit sacrament kiezen de kinderen nu zelf en zeggen daarmee "ja" tegen Jezus en de Kerk. Zij krijgen bij het Vormsel de opdracht mee te proberen een goed christen te zijn en ontvangen daarvoor de kracht van God: de Heilige Geest..

Aan de kinderen van groep 7 van de basisschool wordt in onze kerk elk jaar het sacrament van het vormsel toegediend. 

Op zaterdag 7 november 2020 om 17.00 uur zal Pastoor-deken Ph. Spooren het Vormsel toedienen.

Aanmelden… Kinderen die in 2018 hun 1e Communie hebben gedaan krijgen een uitnodiging. Mierlose kinderen die op een school buiten Mierlo zitten, kunnen zich aanmelden op de pastorie.

De voorbereiding begint met een Startviering op zondag 11 oktober 2020 om 9.30 uur in de H. Luciakerk.
Daarna zijn er 3 bijeenkomsten op de pastorie en wel op woensdag 14 oktober, 28 oktober en 4 november 2020, van 13.00 tot 14.00 uur.

Na het vormsel kunnen de Vormelingen zich aanmelden voor de                
Power of Fire-dag in Den Bosch op 10 april 2021.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de pastorie maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 10.00 uur bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep vormselvoorbereiding Nicasius Parochie H. Lucia Mierlo