R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Kerkbijdrage Mierlo

Beste Parochiaan,

Onze kernparochie Heilige Lucia Mierlo vormt samen met de parochies in Geldrop, Heeze, Leende en Sterksel de R.K. Parochie Heilige Nicasius. 

Zoals u weet hebben wij het als kerk niet gemakkelijk in deze tijd. We moeten zuinig aan doen met onze financiële middelen. Activiteiten binnen de parochie, maar vooral het onderhoud en in stand houden van gebouwen en de begraafplaats brengen veel kosten met zich mee.

Voor haar activiteiten en het onderhoud van de gebouwen ontvangt de parochie geen enkele bijdrage of subsidie van de overheid of andere instanties.

Vooral onze kerk, het markante gebouw, waarin wij onze diensten vieren is heel bepalend voor de uitstraling van Mierlo.

Wij allen, inwoners van Mierlo, zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van dit gezichtsbepalend gebouw. Uw bijdrage helpt hierbij.

Om dit allemaal te realiseren en om onze mooie kerk in stand te houden, hebben wij uw steun nodig.

  • Het vele werk wordt door vrijwilligers gedaan en daar kunt u zich voor aanmelden.
  • Om de activiteiten in de parochie uit te voeren zijn mensen en materialen nodig, maar ook een kerkgebouw en hulpmiddelen. Mede omdat de parochie en haar organisatie geen enkele subsidie ontvangt doen wij een beroep op u om de parochie/geloofsgemeenschap van Mierlo financieel te ondersteunen.

Wij zijn blij dat veel parochianen jaarlijks een financiële bijdrage leveren. Mocht u de parochie Mierlo ook financieel willen ondersteunen, dan kunt u lid worden van het fonds Parochiebijdrage Kern Heilige Lucia Mierlo (zie aanmeldingsformulier).

Misschien is er een reden dat u geen lid wilt worden van het fonds parochiebijdrage. Als dat het geval is doen wij een beroep op u om en solidariteitsbijdrage over te willen maken.

 

kerkbalance

Onze kernparochie H. Lucia doet jaarlijks, en ook in het dit jaar weer, in het kader van de actie “kerkbalans” een beroep op uw vrijgevigheid en vraagt om uw financiële bijdrage voor de instandhouding van de kerk en de geloofsgemeenschap.

Mocht u al lid zijn van het fonds Parochiebijdrage Kern H. Lucia, Mierlo en besluiten uw financiële bijdrage te willen verhogen dan stellen wij het op prijs als u dan gebruik zou willen maken van het wijzigingsformulier.

U kunt het ingevulde aanmeldingsformulier of het wijzingsformulier aan ons terugsturen of zelf in de brievenbus doen bij de pastorie aan de Heer van Scherpenzeelweg 18, Mierlo.

Namens de R.K. kerngroep H. Lucia,hartelijk dank!

Voor meer informatie m.b.t. de parochiebijdrage: administratiemierlo@parochienicasius.nl

Bankrekening nummer van uw kerk:

NL32 RABO 0134 1019 79 t.n.v. Parochiebijdrage H. Nicasius Kern H. Lucia, Mierlo

Formulieren en toelichting:

Aanmeldingsformulier
Wijzigingsformulier
Toelichting aanmeldingsformulier
Toelichting belastingvoordeel