R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

HH. Maria en Brigidakerk

Misintenties:

Voor opgave misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de pastorie op werkdagen van 09.30 uur tot 12.00 uur of via de mail. Betalen kan doormiddel van een envelop af geven op de pastorie of geld over maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop.
N.B.!! Vermelding van de naam van de intentie: ten name van, ter gelegenheid van.. toch opgeven telefonisch aan de pastorie.

Online collecte betalen kan door over de maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop, met vermelding collecte HH. Maria en Brigidakerk.

Zondag 26 september, 26ste zondag door het jaar, 09.30 uur Eucharistieviering.

m.m.v. het gregoriaanskoor

Misintenties: Jan de Rijk; Christ van Overbruggen

Zondag 3 oktober, 27ste zondag door het jaar, 09.30 uur Eucharistieviering.

m.m.v. het dames en herenkoor