R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

HH. Maria en Brigidakerk

Misintenties:

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u terecht bij de pastorie op werkdagen van 09.30 uur tot 12.00 uur of via de mail. Betalen kan doormiddel van een envelop af geven op de pastorie of geld over maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop.
N.B.!! Vermelding van de naam van de intentie: ten name van, ter gelegenheid van.. toch opgeven telefonisch aan de pastorie.

Online collecte betalen kan door over de maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop, met 

Zondag 26 november, Christus Koning van het Heelal, 09.30 uur Eucharistieviering,

m.m.v. het gemengdkoor

misintenties: Jan en Cato Vos-Van Laarhoven; Toos van Hauwen van Seggelen

Zondag 3 december 1ste zondag van de Advent, 09.30 uur Eucharistieviering,

m.m.v. Sing it Out bezoek van Sint Nicolaas en Piet

misintenties: Jan en Cato Vos-Van Laarhoven; Mies van Happen; Maria Brouwers-Klomp; Mariette Scheepers