R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

Misintenties

De kosten zijn € 12,50 voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

Nationale Bedevaart naar Brielle, zaterdag 6 juli 2024: aanmelden via heeze@parochienicasius.nl.

Vrijdag 14 juni: H. Lidwina van Schiedam, 18.45 uur Rozenhoedje, 19.00 uur H. Mis.

Misintenties: om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.  

Zaterdag 15 juni: vooravond van de 11e zondag door het kerkelijk jaar, 19.00 uur H. Mis.

Misintenties: Wim en Lena Collart en dochter Lenny; Tinus en Siska van de Kruis – van de Paal en zoon Tiny; Overleden familie Brouwers – Guns.      

Zondag 16 juni: 11e zondag door het kerkelijk jaar, 11.00 uur H. Mis;

Misintenties: Harrie van de Berg vanwege zijn verjaardag.

Donderdag 20 juni: 17.00 uur H. Mis in woonzorgcentrum Nicasius.

Vrijdag 21 juni: H. Aloysius Gonzaga, 18.45 uur Rozenhoedje, 19.00 uur H. Mis.

Misintenties: om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.  

Zaterdag 22 juni: vooravond van de 12e zondag door het kerkelijk jaar, 19.00 uur H. Mis.

Misintenties: om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.          

Zondag 23 juni: 12e zondag door het kerkelijk jaar, 11.00 uur H. Mis;

Misintenties: Frans en Anna van Horrik – Leenen en hun kinderen Piet, Will, Elly en Frans; Peter en Nellie van de Paal – Leenen.

Donderdag 27 juni: 17.00 uur H. Mis in woonzorgcentrum Nicasius.

Vrijdag 28 juni: H. Ireneüs, bisschop en martelaar, kerkleraar 18.45 uur Rozenhoedje, 19.00 uur H. Mis.

Misintenties: om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.  

Zaterdag 29 juni: vooravond van de 13e zondag door het kerkelijk jaar, 19.00 uur H. Mis.

Misintenties: Riek Thijs – Thijs; Nel Saers – Peters; Trees Curvers – van Doren.            

Zondag 30 juni: 13e zondag door het kerkelijk jaar, 11.00 uur H. Mis;

Misintenties: om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.