R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

Misintenties

De kosten zijn € 12,50 voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

Vrijdag 16 februari: 18.30 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament, 19.00 uur Eucharistieviering.

Zaterdag 17 februari: 19.00 uur Eucharistieviering,

Misintenties: voor de vrede in de wereld.

Zondag 18 februari: 1e Zondag van de Vasten, 11.00 uur Eucharistieviering,

Misintenties: Jo en Nellie van Grunsven – Verest; Sjaan Schenkels – van Oers; Karel van Eersel; Overleden familieleden Brouwers-Valkenburg en Ambro Slegers; Gerhard Alfons – Fink; Harry en Mila Janssen – Driessen en dochter Marina.

Donderdag 22 februari, Cathedra van de Heilige apostel Petrus, Feest; 17.00 uur Eucharistieviering

in woonzorgcentrum Nicasius;

Vrijdag 23 februari: 18.30 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament, 19.00 uur Eucharistieviering.

Zaterdag 24 februari: 19.00 uur Eucharistieviering;

Misintenties: Paul en Anna Verberne en hun overleden kinderen.

Zondag 25 februari: 2e Zondag van de Vasten, 11.00 uur Eucharistieviering;

Misintenties: Lien van Hienen – Schalkwijk, haar zoon Ad en haar kleinzoon Vincent; Voor een spoedig herstel na een longtransplantatie.