R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Leende

leende550De monumentale kerk in Leende bestaat volgend jaar 550 jaar. Een reden om hierbij stil te staan en op een passende manier feest te vieren. De gevormde stuurgroep wil er een echt dorpsfeest van maken, waarbij alle verenigingen betrokken zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar de website : https://kerkgebouwleende.nl/

Voor opgave van misintenties (€ 12,50) kunt u bij terecht bij de pastorie maandag t/m vrijdag tussen 10.00-11.00 uur. Ook kunt u de misintentie op de envelop schrijven (= de naam van de persoon + datum waarop + kerk/Leenderhof)  en deze met de gevraagde  bijdrage in de deurbrievenbus van de pastorie doen.

zaterdag 25 november om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Jan Louwers namens het Leenderhof.
Marcel Smits.
Jan de Win.
Jos Jonker en Bertie Jonker-van Engelen.
Gerard Geven en Maria Geven-van Ganzewinkel.

zondag 26 november : Hoogfeest van Christus’ Koning én Ceciliafeest. Om 10.00 uur plechtige eucharistieviering

met medewerking met het dames- en mannenkoor.

Justinus Vogels.
Mia Rutten-Umans als jaargetijde.
Emeritus-pastoor Ad van Loon.
Henrica van Mierlo-Duisters, Theodorus van Mierlo, zoon Peter en Ankie van Mierlo-Smulders.
Toos Verhoeven-van Weert als jaargetijde.
Mia Rutten-Umans en overleden familieleden.
Voor de levende en overleden leden van het gilde St.-Catharina en St.-Barbara met name: Marcel Smits en voor alle zieke gildebroeders en gildezusters.
Toon van der Sande en Diny van der Sande-Kerkhofs.
Pieternell van Engelen.
An van der Zanden-Kuijpers.
Sjef en Lies van Dommelen.

zaterdag 2 december om 16.30 uur: eucharistie viering in het Leenderhof.

Kees Slager.
Nico Maas.
Mariet Maas-Thijssen.
Bewoners voor het Leenderhof.

zondag 3 december om 10.00 uur: hoogmis 1e zondag van de Advent

met medewerking van het mannenkoor.

Jan-Willem Braun en Anneke Braun van den Nieuwenhof.
Marij Spoorenberg-Hendrix en Jac Spoorenberg.
Voor alle levende en overleden leden en gezinsleden van ZLTO afdeling Groote Heide.
Intenties in het intentieboek in de Mariakapel

zondag 3 december om 11.30 uur: sinterklaasviering.

Henrica van Mierlo-Duisters, Theodorus van Mierlo, zoon Peter en Anke van Mierlo-Duisters.