R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Mierlo

Nieuwsbrief

Misintenties 

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u bij terecht bij de pastorie 0492 661215.
Voor spoed gevallen kunt u contact leggen met Geldrop 040-2862364, bij geen gehoor krijgt u via het antwoordapparaat de verder instructies te horen.

Zaterdag 25 maart 17.00 uur Eucharistieviering

misintenties voor Jan en Dolores – Kaanders – Bosnjak, ouders Kaanders – Bosnjak en overl. familie.

Zondag 26 maart 9.30 uur Eucharistieviering

misintenties voor Ilona Hartly, Nicolette v. Duijnhoven – Drent, Carla Liebreks.

Maandag 27 en Woensdag 29 maart 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië

Zaterdag 1 april 17.00 uur Eucharistieviering i.v.m. Palmzondag .

Zondag 2 april 9.30 uur Eucharistieviering v.w. Palmzondag

misintenties voor Ilona Hartly, Rein en An Biemans – v. Dijk, Jan en Mien Knoops – Coolen, zoon Jan, kleinzoon Peter en Willy, Theo en Bertha v. Lieshout – Peters.

Maandag 3 en Woensdag 4 april 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië