R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Mierlo

Nieuwsbrief

Misintenties 

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u bij terecht bij de pastorie 0492 661215.
Voor spoed gevallen kunt u contact leggen met Geldrop 040-2862364, bij geen gehoor krijgt u via het antwoordapparaat de verder instructies te horen.

Zaterdag 25 november 17.00 uur Eucharistieviering v.w. Ceciliafeest mannenkoor

misintentie voor overleden koorleden en allen die bij het koor betrokken zijn, Jan en Dolores Kaanders – Bosnjak, hun ouders en overl. familie, Harrie en Johanna Liebreks - v.d. Heuvel.

Zondag 26 november 9.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. Mierlo Music in Harmony en v.w. teerdag Gilde St.Catharina en St.Barbara

misintenties voor de overleden leden van beide verenigingen en met name Toon Beks en overl. familie, Joseph Petro, Rein en An Biemans – v. Dijk, Nicolette v. Duijnhoven – Drent, Anneke en Martien v. Gerven – v.d. Eijnde en zoon Johan v. Gerven.

Maandag 27 en woensdag 29 november 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië

Zaterdag 2 december 17.00 uur Stille Eucharistieviering.

Zondag 3 december 9.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. mannenkoor met misintenties voor Rein en An Biemans – v. Dijk, Willem en Miet Lammers – v.d. Kimmenade, Rieky v. Gogh – Droog, Lies Beters - Bekkers.

Maandag 4 en woensdag 6 december 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië