R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Mierlo

Nieuwsbrief

Misintenties 

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u bij terecht bij de pastorie 0492 661215.
Voor spoed gevallen kunt u contact leggen met Geldrop 040-2862364, bij geen gehoor krijgt u via het antwoordapparaat de verder instructies te horen.

Zaterdag 13 juli 17.00 uur Stille Eucharistieviering

m.m.v. dames- en mannenkoor.

Zondag 14 juli 9.30 uur Stille Eucharistieviering

misintentie voor Toon Bekx.

Maandag 15 en woensdag 17 juli 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië

Zaterdag 20 juli 17.00 uur Eucharistieviering

met misintentie voor Gerard van Montfoort, zonen Geert en Joost.

Zondag 21 juli 9.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. mannenkoor,

met misintentie voor Jan Lemmen v.w. jaargetijde.

Maandag 22 en woensdag 25 juli 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië