R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Mierlo

Nieuwsbrief

Misintenties 

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u bij terecht bij de pastorie 0492 661215.
Voor spoed gevallen kunt u contact leggen met Geldrop 040-2862364, bij geen gehoor krijgt u via het antwoordapparaat de verder instructies te horen.

Aanmelden Vormsel; kinderen van groep 7 hebben een uitnodiging gekregen. Jij niet ? bel 0492 662157

Maandag en woensdag 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië

Zaterdag 1 oktober 17.00 uur Eucharistieviering

misintenties voor Jan en Gerda Meulendijks – Manders en verdere overl. familie Ad en Mien Raijmakers – Laurenssen.

Zondag 2 oktober 09.30 uur Eucharistieviering

misintenties voor Rein en An Biemans – v. Dijk, Tibor Ferencz, Pieter Steeghs en schoondochter Petra.

Maandag en Woensdag 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië