R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Corona maatregelen 1 oktober 2020

Na onderhandelingen met de overheid hebben onze Nederlandse bisschoppen aan parochies gevraagd om het aantal gelovigen tijdens vieringen terug te brengen tot 30.

Lees meer

extra Kerkbalans

Beste parochiaan,


Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder
kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact,
zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp,
dat is kerk-zijn op z’n best! Maar juist het omzien naar elkaar
moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden
dan voorheen.

Lees meer

E.H. Communie 2021 in de Nicasiusparochie

Jezus Christus heeft beloofd altijd bij ons te blijven, tot aan het einde van de wereld (Mattheus 28, 20).
Hij laat zich door ons vinden op heel verschillende manieren. Dé plaats waar we Jezus kunnen ontmoeten is in de heilige Communie. Met Communie bedoelen we het ontvangen van het Brood van Jezus.  

Lees meer

TV gebedsdienst op zondag 25 oktober vanuit Heeze

Er vinden weer kerkdiensten plaats in de kerken van Cranendonck en Heeze-Leende, waarbij de afspraken met de bisschoppen en de RIVM-richtlijnen van 1,5 meter onderlinge afstand en geen samenzang worden nageleefd. In samenwerking met RTV Horizon willen de pastores nog het hele jaar om de week een gebedsdienst opnemen en op TV uitzenden in de hoop vooral oudere, zieke en kwetsbare parochianen te blijven bereiken en te blijven bemoedigen. De pastores van Cranendonck en Heeze-Leende hopen dat u samen met hen in de kerk en op TV weer samen wil komen rond de levende Heer.

Lees meer

Save the date: JongKatholiek organiseert opnieuw een WJD@Home op Ameland

Jongeren in de leeftijd vanaf 15 jaar kunnen in januari 2021 opnieuw naar een WJD@Home op Ameland. De WJD@Home werden in 2019 voor het eerst gehouden voor jongeren die niet deel konden nemen aan de Wereldjongerendagen in Panama. WJD@Home was met ruim honderd deelnemers een groot succes. Dat vroeg om een vervolg.

Lees meer

Nieuwsbrief Jong Bisdom Den Bosch

Afsluiting en nieuw jaarprogramma

Aan het einde van het seizoen ont­vingen we een nieuwe nieuws­brief van Jong Bisdom Den Bosch. Daarin een uit­no­di­ging voor de fees­te­lij­ke afslui­ting op 12 juli in Cuijk en een vooruit­blik naar het nieuwe seizoen.

Lees meer