R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Website gelanceerd voor activiteiten 550-jarig jubileum kerkgebouw Leende

In 2024 staat de Leendse gemeenschap stil bij het feit dat het 550 jaar geleden is dat ‘hun’ monumentale St.-Petrus’ Bandenkerk werd ‘afgewerckt’. Al maanden zijn diverse werkgroepen druk bezig voor het jubileumprogramma, dat onder meer een Lindse Passion, een pontificale eucharistieviering, een tentoonstelling van voorwerpen met de afbeelding van de kerk daarop en een groots afsluitend dorpsfeest kent. Op zaterdag 18 november wordt voor dit jubileumfeest de aftrap gegeven door de Club van 12, die tekent voor de organisatie van een spectaculaire veiling van maar liefst 100 kavels. De netto-opbrengst van deze veiling wordt besteed aan de bekostiging van de diverse jubileumactiviteiten.

Lees meer

Save the date voor de Nationale bedevaart naar Rome in Jubeljaar 2025

2025 wordt er in de katholieke kerk weer een Heilig Jaar gehouden.

De Nederlandse bisdommen organiseren in dat jaar samen een nationale bedevaart naar Rome. In oktober 2023 zijn in het hele land zogeheten ‘save-the-date-posters’ verspreid om die reis, die gepland staat van 26 april tot en met 3 mei 2025, aan te kondigen.

Lees meer

Stookbeleid in de kerken.

Het najaar heeft zijn intrede gedaan. Dat betekent dat het weer kouder wordt en de kachelweer aan gaat, ook in onze kerkgebouwen. Het verwarmen van die gebouwen kost enorm veel energie. Dat is niet milieuvriendelijk en bovendien door de hoge energieprijzen erg kostbaar. Redenen waarom het parochiebestuur zich, net als in het vorige stookseizoen,
genoodzaakt heeft gezien een stookbeleid vast te stellen voor het stookseizoen 2023/2024.

Lees meer

Sycamore-cursus op weg naar het Licht van Kerstmis

Ga mee, op weg naar het Licht van Kerstmis!

Hoewel de donkere dagen van de laatste maanden van het jaar hun charme kunnen hebben van huislijke gezelligheid, zijn er toch veel mensen die weer verlangen naar het licht. Dat licht, waarnaar wij verlangen, staat ook symbool naar Diegene die zelf het licht van de wereld is: Jezus. Zijn reddende liefde brengt licht in ons vaak duistere bestaan.

Lees meer

Oecumenisch Bijbellezen

Ook in het seizoen 2023/2024 is er weer een cyclus Oecumenisch Bijbellezen. In deze groep gaan we kijken naar de lezingen die in beide kerken, katholiek en protestants, op zondag aan de orde zijn. We vertellen elkaar hoe Bijbelteksten bij ons overkomen en we kijken naar wat ons daarin aanspreekt, raakt of aan vragen oproept.

Lees meer

Nootkreet voor Malawi

Van Pater Kerkhof kregen we een noodkreet die menigeen diep raakte: ER IS HONGERSNOOD IN MALAWI. Ons missiecomite heeft een spoedactie in de maand augustus opgezet.
De actie verloopt prima, maar we komen nu nog ruim € 4000,-te kort om 100 zakken mais en 5kg pootgoed voor iedere familie te kopen. Uw hulp, in de nabije weken zou geweldig zijn.

Lees meer