R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Passiespelen 2021

Wie…?

R.K. Parochie Heilige Nicasius Geldrop, Zesgehuchten, Heeze, Leende, Mierlo en Sterksel vraagt uw aandacht voor de Passiespelen
‘Hem achterna’ van zondag 8 augustus om 17.00 uur.

Lees meer

Bedevaart Handel zondag 27 juni 2021, 13.30 uur in processiepark

Maria Moeder van de goede hoop

Voor de 353ste keer wordt op zondag 27 juni de jaarlijkse processie vanuit Geldrop naar Handel gehouden. Evenals vorig jaar is het ook dit jaar in verband met de coronacrisis anders dan gewoon. Omdat het steeds moeilijker wordt om voor de ochtendviering een priester als voorganger te krijgen heeft het bestuur van de Handelse Processie besloten dit jaar de viering in de middag te houden en wel om 13.30 uur aan het openluchtaltaar in het processiepark.

Lees meer

TV gebedsdienst op 13 juni vanuit de protestantse kerk in Heeze

Er vinden weer kerkdiensten plaats in de kerken van Cranendonck en Heeze-Leende, waarbij de afspraken met de bisschoppen en de RIVM-richtlijnen van 1,5 meter onderlinge afstand en geen samenzang worden nageleefd. In samenwerking met RTV Horizon willen de pastores nog het hele jaar om de week een gebedsdienst opnemen en op TV uitzenden in de hoop vooral oudere, zieke en kwetsbare parochianen te blijven bereiken en te blijven bemoedigen. De pastores van Cranendonck en Heeze-Leende hopen dat u samen met hen in de kerk en op TV weer samen wil komen rond de levende Heer.

Lees meer

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Lees meer

Zeilkamp Noventus

Zaterdag 28 augustus t/m zaterdag 4 september

Deze zomer is het weer zover, zeil­kamp Noventus 2021 vindt plaats van 28 au­gus­tus t/m 4 sep­tem­ber voor jongens en meisjes! Dit zeil­kamp combineert zeilen, plezier en avontuur in een gewel­dige knotsgekke week. Onder be­ge­lei­ding van onze top-zeilins­tructeurs word jij opgeleid tot een echte zeiler met zeildiploma! Ga jij ook mee?

Lees meer

Bijeenkomsten Jong Bisdom Den Bosch

Middels de jon­ge­ren-nieuws­brief wor­den weer een drietal ac­ti­vi­teiten aan­ge­kon­digd. Op vrij­dag 11 juni is er een fysieke bij­een­komst op het bisdom­kantoor, op zater­dag 17 juli wordt het jaar fees­te­lijk afgesloten.

Lees meer