R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Jaarcijfers

Het jaar 2017 is financieel afgesloten met een positief exploitatieresultaat van ruim € 81.000. De toename van de bijdragen van de parochianen en het kostenbesparend beleid van het bestuur hebben hier mede zorg voor gedragen. Wij zijn onze parochianen en al onze medewerkers dankbaar hiervoor. 

Ook dit jaar zijn we zeer veel dank verschuldigd aan onze administrateurs en aan al die vrijwilligers die er voor zorgen dat onze administratie op orde is.
Zonder hulp van hen is het voeren van een goede parochieadministratie onmogelijk.

Jaarcijfers 2017

Hartelijke groet,

Leon Liebreks

Penningmeester H. Nicasius parochie