R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heilige Nicasius

De nieuwe parochie is genoemd naar de heilige Nicasius. Nicasius van Heeze werd geboren in 1515 in het buurtschap Kreijl. Het gehucht Kreijl ligt tussen Heeze en Geldrop in. De oom van Nicasius was de bekende Dirk Hezius, secretaris van de Nederlandse paus Adrianus VI (1521-1523). Heeze Nicasius kapel (2)Nicasius werd op 15-jarige leeftijd aan de universiteit van Leuven ingeschreven, waar ook zijn oom had gestudeerd. Na beëindiging van zijn studie in de vrije kunsten, studeerde hij theologie aan het door paus Adrianus VI gestichte pauscollege.
Hij was een uitmuntend student en promoveerde snel tot baccalaureus in de theologie. Hij werd priester gewijd en daarna trad hij in bij de Franciscaner Minderbroeders te Leuven. Later had hij zijn standplaats in Leiden, Haarlem en tenslotte in Gorcum.
In 1572, tijdens de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) werd Nicasius met 18 medebroeders door de protestantse watergeuzen onder leiding van Lumey gevangen genomen, gemarteld en op 9 juli te Den Briel opgehangen.
Nicasius moedigde zijn lotgenoten woordelijk aan om standvastig te zijn in het geloof en niet te verzaken. Daardoor kreeg hij de strop om de mond in plaats van de hals, waardoor zijn doodsstrijd langer duurde. Nicasius en zijn 18 medeslachtoffers staan bekend als de '19 martelaren van Gorcum'.
In 1675 werd Nicasius zalig verklaard en in 1867 door paus Pius IX in het bijzijn van de pastoor van Heeze heilig verklaard.

Op 9 juli wordt de heilige Nicasius plechtig herdacht bij het Nicasiusplekske in Heeze.

Heeze Nicasius kapel (3)Heeze Nicasius kapel (4)