R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Ziekenzalving

De apostel Jacobus schrijft in zijn brief: "Is iemand onder u ziek? Laat hij de priesters van de Kerk roepen; laat hen dan over hem bidden en hem zalven met olie in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.

Als Kerk proberen we nog steeds te handelen volgens de woorden van de apostel Jacobus. Iedere katholiek die ernstig ziek is kan daarom het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. Veel mensen denken nog steeds dat de Ziekenzalving iets is dat op een sterfbed dient te gebeuren. Toch kan iemand ook voor bijvoorbeeld een zware operatie de Ziekenzalving ontvangen. Steeds als er reëel gevaar van overlijden is kan er een beroep gedaan worden op de Ziekenzalving.

Door de Ziekenzalving helpt Christus de zieke. Hij geeft hem kracht om niet moedeloos te worden in zijn lijden, maar het met geduld en godsvertrouwen te dragen. Christus schenkt de zieke vaak ook verlichting in zijn ziekte, ja soms zelfs de volledige genezing wanneer dit heilzaam voor hem is. Is het echter de wil van God, de zieke tot zich te roepen, dan schenkt de Ziekenzalving hem kracht voor de laatste strijd.

De ziekenzalving kan alleen door de priester worden toegediend.

Toediening van het Sacrament van de Ziekenzalving

Voorbereiding

U kunt altijd een beroep doen op de priester voor het Sacrament van de Ziekenzalving. U kunt naar de pastorie in uw dorp bellen om contact op te nemen met de plaatselijke priester. Het is dan goed om erbij te vertellen of de zieke bij bewustzijn is en in staat is om de heilige Communie tot zich te nemen.
In de ziekenkamer kunt u op een tafel in zicht van de zieke een kruisbeeld klaarzetten met twee kaarsen . Wanneer de priester binnenkomt worden de kaarsen aangestoken.

Onderdelen van de viering van het Sacrament van de Ziekenzalving

Bij binnenkomst zal de priester de aanwezigen groeten. Eventueel besprenkelt de priester de zieke en de overige aanwezigen met wijwater. Als de zieke goed bij kennis is dan gaan de anderen even de kamer uit zodat de priester alleen met de zieke kan spreken. Het is dan mogelijk voor de zieke om te biechten. De biecht is een wezenlijk onderdeel van de Ziekenzalving. De mens kan zich door dit Sacrament weer welbewust met God verzoenen. Als een zieke te ziek is dan kan de priester op grond van een bijzondere volmacht zijn zonden vergeven zonder de biecht af te nemen. Na de biecht roept de priester iedereen weer terug.

Vervolgens wordt er een tekst uit het heilig Evangelie gelezen en volgt er een voorbede. Net vóór de zalving met de heilige Olie volgt er een dankgebed. Daarna zalft de priester de zieke op het voorhoofd en op de beide handen.

Na de zalving bidden alle aanwezigen het Onze Vader. Als de toestand van de zieke het toestaat dan kan hij de heilige Communie ontvangen. Vlak voor het sterven dient deze heilige Communie als een teerspijze. De zieke ontvangt de Heer zelf om zo in diepe vereniging met Hem te sterven.