R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Werkgroepen & koren Mierlo

Om een parochie en parochiegemeenschap draaiende te houden is heel wat nodig. Daarom zal, naast de inzet van vele vrijwilligers in allerlei werkgroepen, het vergaren van financiële middelen voor de liturgische vieringen, voor de salarissen en voor het onderhoud van kerk, pastorie en kerkhof, ons aller zorg moeten zijn.

Werkgroepen: Voor zowel het verwerven van de financiële middelen als het onderhoud en de administratie zijn onderstaande werkgroepen werkzaam in onze parochie:

Parochieel Dameskoor Mierlo
Het dameskoor verzorgt in de H. Luciakerk de eucharistieviering op zaterdag om 17.00u, onder leiding van dirigent Edwin van de Kerkhof en begeleiding op orgel door Cor Rooijakkers. Het koor heeft 40 leden en repeteert op maandagavond van 20.00u tot 21.45u in het patronaat.

Parochieel Mannenkoor Mierlo
Het mannenkoor verzorgt in de H. Luciakerk de eucharistieviering op zondag om 09.30u, onder leiding van dirigent Edwin van de Kerkhof en begeleiding op orgel/piano door Leo de Wit. Het koor heeft 35 leden en repeteert op donderdagavond van 20.30u tot 22.30u in het patronaat.

Beide koren treden op hoogtijdagen gezamenlijk op en sinds kort verzorgen ze ook samen de rouw- en trouwvieringen in de Mierlose kerk. Hiervoor wordt gemiddeld 1x per maand gezamenlijk gerepeteerd. Beide koren hebben hun eigen bestuur en identiteit. En naast het zingen staan ook gezelligheid, sociale betrokkenheid en diverse activiteiten hoog in het vaandel. Het repertoire bestaat uit Nederlandse, Engelse, Duitse en Latijnse gezangen.

Heeft u interesse om eens mee te komen zingen, u bent van harte welkom om vrijblijvend een repetitieavond bij te wonen. Voor informatie kunt u bellen naar Ted of Marita Verhoeven, telefoon 0492-663119 of mailen naar Dames.Mannen.Koor@onsmail.nl

Zanggroep JOKO

joko

Zanggroep JOKO bestaat uit 25 enthousiaste mannen en vrouwen, variërend in leeftijd van 15 tot 60 jaar en wordt begeleid door een eigen pianist en gitarist.

Zanggroep JOKO bestaat inmiddels ruim 40 jaar. Het repertoire bestaat voornamelijk uit popmuziek door de jaren heen, evergreens, musical- en gospelsongs.

Naast het feit dat we een gezelligheidskoor zijn, streven we wel perfectie na en zingen we vooral meerstemmig.

We verzorgen eenmaal per maand op zondagochtend de viering in de H. Lucia kerk in Mierlo.

Ook op feestdagen en bij bijzondere gelegenheden worden er vieringen opgeluisterd door ons koor.

Mierloos KinderKoor

LogoMKK
Het Mierloos kinderkoor (ook wel MKK genoemd) is vanaf 2007 in Mierlo ontstaan vanuit het Parochieel kinderkoor. Het koor bestaat uit kinderen vanaf ongeveer 7 jaar (groep 4) t/m 12 jaar. Het repertoire is ondertussen veranderd en uitgebreid, zodat niet alleen de gezinsvieringen in de kerk muzikaal kunnen worden opgeluisterd, maar ook diverse gelegenheden binnen en buiten Mierlo. Wij zingen onder andere tijdens de communievieringen, kerstmis en Pasen in de H.Luciakerk. Ook hebben we in het verleden een musical, genaamd ‘horen, zien en zingen’ opgevoerd en zijn we het project ‘Mierlo-Passion’ (2016) gestart. Daarnaast hebben we twee cd albums uitgebracht.

Het koor wordt geleid door vrijwilligers en kent hierdoor ook geen contributie. Elk (Mierloos) kind mag bij ons komen zingen.

Werkgroep Onderhoud gebouwen kerk en pastorie H. Lucia
De leden van deze werkgroep zorgen ervoor dat reparaties en onderhoud aan kerk en pastorie worden verricht. Waar mogelijk wordt dat werk gedaan door vrijwilligers.

Werkgroep Schoonhouden interieur kerk H. Lucia
Een groep dames stelt zich vrijwillig beschikbaar om regelmatig het interieur van de kerk te verzorgen en schoon te houden.

Werkgroep Onderhoud kerkhof en tuinen H. Lucia
De leden van deze werkgroep zorgen er voor dat het kerkhof en de tuinen rond de kerk en pastorie er verzorgd uit zien. Zij zorgen voor het maaien van het gras en onderhoud van de beplanting, paden en hekwerk van het kerkhof.
Het onderhoud van een graf is de taak van de nabestaanden.

Administratie Kerkhof
Het secretariaat Kerkhof verzorgt de administratie van de begravingen en de grafrechten. Eenmaal per jaar, in de maand maart, verschijnen berichten omtrent het vervallen van grafrechten en andere zaken die het kerkhof betreffen. Het reglement en een overzicht van de tarieven voor de begraafplaats van Mierlo zijn te verkrijgen op de pastorie tel. 0492-661215 of mierlo@parochienicasius.nl en bij de administratie: Jan van Eerdt begraafplaatsmierlo@parochienicasius.nl

Werkgroep Parochiebijdrage
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de parochiebijdrage en voor het verwerven van de benodigde financiën.
De inkomstenbronnen voor de parochie zijn de volgende:

Parochiebijdrage
De belangrijkste inkomstenbron is de parochiebijdrage. Voor meer info Kerkbijdrage.

Mogelijkheden van betaling zijn: Rabobank: NL32RABO013.41.01.979 t.n.v. Kerk H. Lucia Mierlo o.v.v. Parochiebijdrage

Grafrechten

Voor de kosten van het onderhoud van de begraafplaats worden bijdragen gevraagd. Voor informatie over de tarieven kan men terecht op de pastorie, tel. 0492-661215 of bij de administratie van het kerkhof, begraafplaatsmierlo@parochienicasius.nl

Collectes
De collecte tijdens de liturgievieringen is in het algemeen bestemd voor de eigen parochie. Incidenteel wordt de meeropbrengst van de collectes besteed aan andere goede doelen. Dit wordt vooraf bekend gemaakt.

Giften en legaten
Naast de parochiebijdrage ontvangt de parochie van parochianen incidenteel een gift. Bij testament vermaken parochianen of ex-parochianen soms een gift (legaat) aan de parochie.