R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

welkomstbrief

Aan de nieuwe bewoner(s) in de kernparochie H.Lucia te Mierlo,

Sinds enig tijd woont u in Mierlo. Wij heten u welkom in onze geloofsgemeenschap “Heilige Lucia”.

Wij maken deel uit van de R.K. parochie Heilige Nicasius. Deze parochie omvat naast Mierlo de locaties: Geldrop, Heeze, Leende en Sterksel.

Wij hopen dat u zich snel thuis voelt in Mierlo. 

U kunt de parochie ’s morgens bereiken per telefoon 0492 661215 (bij voorkeur tussen 9.00 en 10.00 uur) of desgewenst een afspraak maken.

Naast de weekendvieringen zijn er ook vieringen in de stilteruimte van Hof van Bethanië. Natuurlijk zijn er ook bijzondere vieringen zoals de 1e Communie, Vormsel, Huwelijk en afscheid van dierbaren.

Om dit allemaal te realiseren en om onze mooie kerk in stand te houden, hebben wij uw steun nodig.

-          Het vele werk wordt door vrijwilligers gedaan en daar kunt u zich, indien u dat wenst, voor aanmelden.

-          Om de activiteiten in de Parochie uit te voeren zijn mensen en materialen nodig, maar ook een kerkgebouw en hulpmiddelen. De parochie en haar organisatie ontvangt geen enkele subsidie en is daarom financieel geheel afhankelijk van de bijdrage binnen de eigen geloofsgemeenschap.

Mogen we u als aankomend lid van onze geloofsgemeenschap ook vragen om onze parochie naar vermogen financieel te ondersteunen? Alle bedragen zijn welkom. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw bijdrage goed en zorgvuldig ten dienste van de kernparochie H. Lucia te Mierlo wordt besteed. Wij vertrouwen op uw steun die zeer waardevol is.

Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar de website van de parochie of kunt u contact opnemen met de administratie; Nellie Sanders administratiemierlo@parochienicasius.nl.

Graag hopen wij u te ontmoeten bij een van onze vieringen/activiteiten en wensen u een goed verblijf in Mierlo.

Namens de geloofsgemeenschap Heilige Lucia,

Pastoor van der Maazen