R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Doopsel Leende

Als U uw kind wil laten dopen, neem dan contact op met de. U krijgt dan te horen welke gebruiken er in onze parochie bestaan en wat er van u verwacht wordt.

doopsel

1. . We hebben in onze gemeenschap de individuele kinderdoop. In overleg met het secretariaat én de pastoor kan de datum én het tijdstip worden vastgelegd. De nadruk ligt op het persoonlijk element en de betrokkenheid van een ieder die hierbij aanwezig is.

2. Als de doopdatum vaststaat, wordt van de doopouders verwacht het doopformulier in te vullen, dat ze in de pastorie kunnen komen halen. Dan zal ook gesproken worden over het  doopgesprek dat ofwel thuis ofwel in de pastorie (als er meer doopouders zijn) zal plaatsvinden. Met elkaar wordt de betekenis én de consequentie van het doopsel besproken. Tevens ontvangt u in dat gesprek een blad met enkele praktische gegevens. We stellen een geboortekaartje erg op prijs, omdat deze kaartjes een goede plaats krijgen in onze kerk gemeenschap.

babydoop

3. Indien u een eigen doopboekje wilt maken, kunnen wij u een digitale versie aanleveren, zoals we die hier in onze geloofsgemeenschap gebruiken. Een eigen boekje maken betekent zich vooraf verdiepen in zo’n doopviering en de familieleden erbij betrekken. Dit geeft het persoonlijk karakter aan.

4. Vaker horen we de vraag: “Wat kost een doopsel?” Ons antwoord is heel eenvoudig:”Een doopsel kost niets als u jaarlijks deelneemt aan de gezinsbijdrage.” Dat zouden we graag zien. Samen willen we toch kerk zijn, ook op financieel gebied!! We zijn toch solidair met de andere betalende parochianen.

5. Indien u niet deelneemt aan de gezinsbijdrage, zien we ons genoodzaakt een financiële bijdrage van u te vragen voor de gemaakte onkosten (kerkgebouw, bedienaar, kaars, enz.). Het bedrag vindt u in het doopfoldertje.