R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

H. Brigida

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u terecht bij de pastorie op werkdagen van 09.30 uur tot 12.00 uur of via de mail. Betalen kan doormiddel van een envelop af geven op de pastorie of geld over maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop.
N.B.!! Vermelding van de naam van de intentie: ten name van, ter gelegenheid van.. toch opgeven telefonisch aan de pastorie.

Online collecte betalen kan door over de maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop, met vermelding collecte H. Brigidakerk.

Voor de kerkbijdage kunt u overmaken op: NL06 RABO 0115 9019 49.

Alle vieringen zijn te volgen via de link; Live de dienst volgen

Vrijdag 21 juni18.30uur  Vesper/avondgebed onder uitstelling van het Allerheiligste sacrament.

19.00 uur Eucharistieviering.

Zaterdag 22 juni, 19.00 uur Eucharistieviering.

misintentie:

Zondag 23 juni, 12 de zondag door het jaar, 11.00 uur eucharistieviering, 

misintenties: Voor een jarige, uit dankbaarheid

Maandag 24 juni, 12.30 uur eucharistieviering

Dinsdag 25 juni18.30uur Vesper/avondgebed onder uitstelling van het Allerheiligste sacrament.

19.00 uur Eucharistieviering. 

Woensdag 26 juni, 12.30 uur eucharistieviering, aansluitend tot 14.00 uur aanbidding

Donderdag 27 juni18.30uur  Vesper/avondgebed onder uitstelling van het Allerheiligste sacrament.

19.00 uur Eucharistieviering. 

Vrijdag 28 juni18.30uur  Vesper/avondgebed onder uitstelling van het Allerheiligste sacrament.

19.00 uur Eucharistieviering.

Zaterdag 29 juni, 19.00 uur Eucharistieviering.

misintentie: 

Zondag 30 juni,13de zondag door het jaar, 11.00 uur kind vriendelijke eucharistieviering, 

misintenties: Bert van Leijsen.

om 09.30 uur de H. Mis in Handel met begeleiding van zang en orgel.

Maandag 1 juli, 12.30 uur eucharistieviering

Dinsdag 2 juli18.30uur Vesper/avondgebed onder uitstelling van het Allerheiligste sacrament.

19.00 uur Eucharistieviering. 

Woensdag 3 juli, 12.30 uur eucharistieviering, aansluitend tot 14.00 uur aanbidding

Donderdag 4 juli18.30uur  Vesper/avondgebed onder uitstelling van het Allerheiligste sacrament.

19.00 uur Eucharistieviering. 

Vrijdag 5 juli18.30uur  Vesper/avondgebed onder uitstelling van het Allerheiligste sacrament.

19.00 uur Eucharistieviering.