R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

overleden

Op 25 november 2021 is overleden Dhr. Ad Kuijten, geboren op 7 november 1932.
Voor hem is op woensdag 1 december 2021 om 10.30 uur de plechtige uitvaartdienst in de St. Martinuskerk  te Heeze, waarna begrafenis op het parochiekerkhof.

Misintenties

De kosten zijn € 12,— voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

Zaterdag 4 december, 16:00 uur Eucharistieviering.

misintenties: Jan en Jo Bakermans-van Werde; Overleden familieleden Bakermans en Van Werde;

Zondag 5 deceember, 2ste zondag van de Advent, 11.00 uur Eucharistieviering, 

misintenties: Familie van Ganzewinkel-Terneusen en Tinie Smits; Wies Bollen; Huub en Bep van Hout-Verhoeven; Jan Arendsen en zoon John; overleden ouders Essing-Peters

Donderdag 9 december, 16.00 uur Eucharistieviering.

Vrijdag 10 december, 16.00 uur eucharistieviering.

Zaterdag 11 december, 16:00 uur Eucharistieviering.

misintenties: 

Zondag 12 deceember, 2ste zondag van de Advent, 11.00 uur Eucharistieviering, 

misintenties: 

Donderdag 16 december, 16.00 uur Eucharistieviering.

Vrijdag 17 december, 16.00 uur eucharistieviering.