R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Mierlo

Nieuwsbrief

Met een kerkelijke uitvaart hebben we afscheid genomen van Jo Coolen – v. Wetten 93 jaar

Misintenties 

Voor opgave misintenties (€ 12,00) kunt u bij terecht bij de pastorie ma t/m vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur

Zondag 5 december 9.30 uur; Eucharistieviering,

misintenties voor Rein en An Biemans – v. Dijk, Willem en Miet Lammers – v.d. Kimmenade.

Zondag 12 december 9.30 uur ; Eucharistieviering

misintenties voor Jan Maas, Elly v. Dijk – v. Zutphen en haar zus Mieke v. Vlerken – v. Zutphen

Maandag en woensdag geen vieringen in Hof van Bethanië i.v.m. corona maatregelen