R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Pinksteractie 4 en 5 juni

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) Ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionaire werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd.

Lees meer

PinksterChallange

In het laatste Nicasius nieuws was er aangekondigd dat in het weekend na hemelvaart een PinksterChallange gehouden gaat worden. Op zondag 29 mei om 13:00 uur zal dit spel van start gaan, en zal duren tot 14:30 uur.

Lees meer

Vieringen Hemelvaartsdag 26 mei

H. Brigidakerk: 11.00 uur eucharistieviering
H. Maria en Brigidakerk: geen viering
H. Martinuskerk: 11.00 uur eucharistieviering
H. Petrus' Bandenkerk: 10.00 uur eucharistieviering
H. Luciakerk: 09.30 uur eucharistieviering
H. Catharina van Alexandriëkerk: geen viering

Bedevaart naar Maria van Ommel

Tra­di­tio­neel is de Meimaand Maria­maand en wor­den tal­loze bede­vaarten geor­ga­ni­seerd naar Maria van Ommel. Uit diverse windstreken, uit binnen- en bui­ten­land, trekken pelgrims naar het idyllische dorp.

Lees meer

over synodaal proces

Op zondag 17 oktober 2021 werd de synode in ons bisdom geopend met een feestelijke Eucharistieviering en een Evensong in de Sint-Janskathedraal, voorgegaan door onze bisschop. Hiermee is het synodale proces in ons bisdom écht van start gegaan!

De basisvraag die in de synode van bisschoppen in 2023 beantwoord zal worden, is de vraag hoe wij als katholieken, geleid door de Heilige Geest, meer communio, meer participatio en meer missio kunnen tonen. Paus Franciscus heeft aan alle leden van onze wereldkerk gevraagd om hier materiaal voor aan te leveren, materiaal wat uiteindelijk zal leiden tot een document waar de bisschoppen in 2023 over zullen spreken tijdens de synode.

Lees meer