R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Begraafplaats algemeen

Als parochie beschikken wij over zeven mooi aangelegde begraafplaatsen.

In overleg met de beheerder kan er een grafplaats worden uitgekozen. Op sommige delen van de begraafplaatsen worden specifieke eisen gesteld.

Naast de standaard begrafenis bestaat op elke begraafplaats ook de mogelijkheid om de urn met de as van de overledene te begraven in het urnenveld of te plaatsen in een columbarium.

In overleg met de beheerder van de begraafplaats kan er een grafplaats worden uitgekozen. Op sommige delen van de begraafplaats kunnen specifieke voorwaarden gelden.

Naast de bij wet geregelde voorschriften, opgenomen in de Wet op de lijkbezorging, is voor onze begraafplaatsen een eigen reglement opgesteld. In het reglement is alles te vinden over het vestigen, het verlengen en het beëindigen van het grafrecht. Ook zijn hierin de voorschriften opgenomen, waaraan graftekens en grafbeplantingen dienen te voldoen. Hier vindt u het reglement.

Naast het reglement zijn er ook Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen op onze begraafplaatsen Hier vindt u de voorschriften.

Vóór het vervallen van het grafrecht ontvangt de rechthebbende automatisch bericht.

De rechthebbende wordt dan in de gelegenheid gesteld om de grafrechten te verlengen of de rechten te laten vervallen. Wij verzoeken u vriendelijk adreswijzigingen of wijziging van de rechthebbende aan ons door te geven.

Jaarlijks worden de tarieven voor grafrechten, bijdrage onderhoudskosten begraafplaats, verlengingen en delven en dichten van een graf, vastgesteld door het parochiebestuur.

Hier vindt u de tarieven.

Overzicht van de begraafplaatsen van onze parochie:

Geldrop:  ’t Zand   Aragorn
  Zesgehuchten Koninginnestraat
  St. Jozef Dwarsstraat
Heeze  St. Martinus Spoorlaan
Leende Sint Petrus’ Banden Torenplein
Mierlo H. Lucia Hr. Van Scherpenzeelweg
Sterksel H. Catharina van Alexandrië   Averbodeweg

Bij elke begraafplaats bevindt zich aan de ingang een informatiebord, waarop de meest relevante en actuele informatie staat aangegeven.

Voor meer informatie over de begraafplaats kunt u contact opnemen met de beheerder van de betreffende begraafplaats. Voor meer informatie klik de naam van de plaats.