R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Het logo

De heilige Nicasius, geboren in de buurt van Heeze, was één van de Martelaren van Gorcum. Daarom is het logo voorzien van een rode kleur. Deze kleur symboliseert immers het martelaarschap. Verder zijn verwerkt: de tiara als symbool van het pausschap en de kelk en de Hostie als symbool voor de Eucharistie. Nicasius en de andere martelaren zijn immers vermoord door de geuzen omdat ze hun trouw aan de paus niet wilden afzweren en hun geloof in de Eucharistie logoinjpgniet wilden opgeven.
De keuze van deze symbolen zegt echter ook iets over onze parochie. We voelen ons verbonden met de Wereldkerk. We zijn dus parochie in een groter wereldwijd kader. We vallen dus onder de tiara. Daarnaast komt de naam als het ware uit de Eucharistie. Wij vinden dat het heilig Misoffer de bron is waaruit het geestelijk leven voortkomt. Vanuit een diepe verbondenheid met Christus willen we het geloof aanbieden aan de mensen.