R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Kindercatechese

KINDERCATECHESE

Kindercatechese gaat over de vraag: hoe kun je je kind gelovig opvoeden? Zijn daar richtlijnen of methodes voor? 
Kindercatechese gaat m.a.w. over de godsdienstige opvoeding van het kind. 
Als parochie willen we op een speelse en kindvriendelijke manier het kind vertrouwd maken met het christelijk geloof én de groei daarin.
Het spreekt vanzelf dat de betrokkenheid van de ouders hierbij een wezenlijke rol speelt. Ouders worden in dit proces betrokken. Daarom wil de parochie de kinderen met hun ouders begeleiden in dit geloofsproces, dat als doel heeft: Jezus en zijn blijde boodschap beter leren kennen én proberen leerling van Jezus te zijn.

In onze parochie doen we op de volgende manieren aan kindercatechese:

1. Kleutercatechese

kk1 kerstmisEen groepje enthousiaste moeders is al jaren bezig om in de advent (= voorbereiding op Kerstmis) én in de Goede Week (= voorbereiding op Pasen) de kleuters uit groep 1,2,3 en 4 de betekenis van deze kerkelijke feestdagen duidelijk te maken. De kleuters worden op een woensdagmiddag in de pastorie uitgenodigd en al lezend, met elkaar pratend, knutselend, tekenend en kleurend en spelend worden die feesten uitgelegd. Het gaat allemaal op een speelse en ontspannende wijze, maar toch ook informatief. Het gaat om de eigen beleving van de kleuters en hoe ze vertrouwd gemaakt worden met Jezus en zijn blijde boodschap.

 

2. Voorbereiding op de eerste communie

kk2 communieVanuit de parochie worden de ouders persoonlijk aangeschreven en uitgenodigd voor de informatie-avonden. Een werkgroep zorgt voor de praktische regelingen én de begeleiding van het geheel. Op die twee informatieavonden wordt over het christelijk geloven gesproken en degeloofsopvoeding van de kinderen. Hoe doe je dat? Wat mogen we van elkaar verwachten?
Vanaf het eerste moment wordt de betrokkenheid van de ouders onderstreept. Zij dienen op school het eerste communieproject, dat uit een 7-tal bijeenkomsten bestaat, aan de kinderen te geven en er thuis ook over te spreken. Elk jaar opnieuw wordt dit zelfgemaakte project geëvalueerd.
Vanuit de parochie worden de nodige vieringen aangeboden en de eerste communicantjes worden er met hun ouders, broertjes en zusjes, opa's en oma's verwacht. Deze aanwezigheid hoort bij het communieproject. 

De vieringen zijn: 
kennismakingsviering,presentatieviering,
eerste communieviering,
eindejaarsviering, op het einde van het schooljaar.

Met elkaar, d.w.z. parochie, ouders, basisschool, gaan we ieder jaar opnieuw op weg om samen iets moois van die eerste communieviering te maken. Het kind dient Jezus én zijn boodschap steeds beter te leren kennen onder de begeleiding van de ouders én het aanbod van de parochie. 

3. De jaarlijkse gezinsvieringen

kk3 sinterklaasDe werkgroep voor gezinsvieringen plant aan het begin van het nieuwe schooljaar samen met de pastoor de verschillende gezinsvieringen. Gedurende het schooljaar staan zo'n 10 vieringen gepland, die goed bezocht worden. De ervaring heeft geleerd dat kinderen uit groep 5, groep 6 en groep 7 bij een van die gezinsvieringen heel actief betrokken worden. Groep 4 valt onder de voorbereiding op de 1e communie en groep 8 valt onder de vormselvoorbereiding.

4. Voorbereiding op het vormsel

kk4 hartvoetOok hier neemt de parochie het initiatief en schrijft de ouders van de mogelijke vormelingen aan en nodigt ze uit op de informatie-avonden (in totaal 2). De werkgroep voor het vormsel zorgt voor de praktische regelingen en coördineert de werkzaamheden. In de vormselvoorbereiding is een belangrijke rol weggelegd voor de ouders. Zij worden dan ook actief in het project betrokken. 
De parochie biedt een aantal vieringen aan, waarin de vormelingen met hun ouders, broertjes en zusjes worden verwacht én waarin ze een actieve rol hebben. Het thema van de presentatieviering is elk jaar veelzeggend en actueel. Hiernaast staat een voorbeeld: hart hebben voor elkaar. In de voetsporen van Jezus.

De vieringen zijn:
De presentatieviering met een bepaald thema,
De vormselviering
De eindejaarsviering

5. Tiener- en jongerenpastoraal

jupSinds 2011 zijn we onder de bezielende leiding van twee moeders begonnen met ons jongerenwerk. Met de vormelingen van dat jaar zijn we gestart en elk jaar opnieuw nodigen we de vormelingen uit om zich bij deze groep aan te sluiten én iets voor kerk en maatschappij te kunnen betekenen. De ouders staan helemaal achter dit project, dat de naam heeft JUP = Jongeren uit de parochie - maar we beseffen allemaal hoe moeilijk dit werk is en hoeveel tijd en energie het vraagt om deze jongeren kerkbetrokken te houden. Ze zitten op de middelbare school en hun leefwereld is heel anders geworden. Maar toch, we proberen de vlam brandend te houden.