R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Kleutercatechese

Kleutercatechese

In december 2008 kwam een enthousiaste moeder met het idee om in onze parochie met kleutercatechese te beginnen, want dat werkte goed in haar vroegere parochie. Pastoor W. van Meijl stond helemaal achter dit voorstel, want geloofsoverdracht is heel belangrijk in deze tijd. Zo ontstond een groepje van enkele begeesterde moeders die zich met kleutercatechese gingen bezighouden. Ook al is de geloofsgemeenschap in Leende niet zo groot, als parochie willen we ook catechese aan de kleuters geven én daardoor hopen we ook de ouders te bereiken. De methode is laagdrempelig én uitnodigend. De kleuters zitten in groep 1,2 en 3 van de basisscholen. In groep 4 mogen de kinderen hun eerste communie doen en nemen dan, samen met hun ouders, deel aan dat voorbereidingsproject.

KleutercatecheseDe kleutercatechese wordt momenteel 2 keer per jaar op een woensdagmiddag in de pastorie te Leende gegeven. Het gaat dan om de voorbereiding op de 2 grote kerkelijke feesten: Pasen en Kerstmis.

Hoe gebeurt die kleutercatechese?

* Eerst wordt er een datum afgesproken én de juiste tijd. De plaats, de pastorie, is reeds bekend. De datum wordt gepland op een woensdagmiddag voor Kerstmis en voor Pasen (= Goede Week). De kleuters worden ongeveer 1,5 uur bezig gehouden.

* Via de digitale nieuwsbrief van de school én van de parochie én van de website van de parochie worden ouders geattendeerd op deze bijeenkomsten. Ze worden gevraagd zich aan te melden, wat goed werkt, want de grote kamer in de pastorie kan maar een beperkt aantal kleuters ontvangen.

Kruisbeeld* Als de kleuters op de aangeduide datum met hun begeleider of begeleidster in de pastorie komen, worden ze op een warme manier ontvangen door de moeders. Als alle kinderen aanwezig zijn, krijgt de pastoor het woord. Hij houdt een praatje met de kleuters en verduidelijkt het christelijk feest. Dit gesprek duurt een klein half uurtje en hierin wordt de bijbelse boodschap verduidelijkt, met vraag en antwoord. Met Kerstmis zitten de kinderen in een kring rond de kerststal én de verlichte kerstboom. In de Goede Week staan palmtakken, palmpasenstok én het kruisbeeld centraal. Op het einde van deze bijeenkomst mogen de kleuters paaseitjes zoeken in de pastorietuin: symbool van het nieuwe leven.

* Na de dialoog gaan de kleuters onder begeleiding van de moeders knutselen, alles volgens hun niveau. Ook kleuren en tekenen behoren tot de mogelijkheden. Die hebben allemaal te maken met het christelijke feest. Het resultaat mogen de kleuters mee naar huis nemen en hun ouders laten zien.
* Natuurlijk is er ook tijd voor een drankje én een praatje. Blijft er tijd over, dan zijn de moeders wel zo creatief om nog iets aan te bieden. Ze weten immers de kleuters best goed bezig te houden.

Palmpasen

* Kleutercatechese is in onze ogen een groepsvormende activiteit, waarbij het gebed niet ontbreekt.

* In het kader van de Goede Week speelt de palmpasenstok ook een grote rol. Degenen die de stok maken - de parochie zorgt voor de gekleurde palmpasenstokken - krijgen ook de uitleg bij de verschillende versieringen te horen. Zo wordt het bijbels verhaal opgefrist én actueel gemaakt.

Wilt u meer informatie over deze kleutercatechese, dan verwijzen we u naar de contactpersoon Ivonne van Kuijk, tel. 06-51665219  of  naarkleuterparochie@hotmail.com . U kunt ook contact opnemen met het secretariaat in Leende, tel. 040-2061215.